Kapalı Atış Poligonu

Atış Poligonları müşteri istekleri ve uluslararası standartlar doğrultusunda projelendirilmektedir. Kapalı Atış Poligonları, Yarı Açık Atış Poligonları, Havalı Silahlar Atış Poligonları ve İnteraktif Atış Poligonları imalat projeleri hazırlanmakta, hazırlanan projelerin anahtar teslimi uygulamaları yapılmaktadır.

1. Mermi Tuzağı
Mermi tuzakları, atış poligonunun kullanım şekline göre tercih edilmelidir. Mermi tuzakları, mermi tuzağına yönelmiş mermi çekirdeğinin, mermi tuzağa girdikten sonra enerjisini sıfırlayacak; çekirdeğin mermi tuzağı dışına çıkmasını engelleyecek tarzda dizayn edilmelidir.

Mermi tuzağı hedef hattında, hedeflerin arkasında bulunan duvarın, atış poligonu içine bakan cephesini tamamen örtecek şekilde dizayn edilmelidir.

Mermi tuzağı yan duvarlarının yeri, atıcı ara bölme duvarlarına göre planlanmalı; mermi tuzağı yan duvarları ile atıcı ara bölme duvarlarının aynı aks üzerinde olmasına özen gösterilmelidir.

Mermi tuzağı imalatında kullanılacak çelikler, atış poligonunda kullanılacak silah ve mühimmat çeşitlerine göre seçilmelidir.

Mermi tuzağının altında, mermi tuzağına gelen mermi çekirdeklerinin toplandığı mermi hazneleri olmalıdır. Hazneler kolayca çekilip içi boşaltılabilecek şekilde dizayn edilmelidir.

2. Mermi Tuzağı Perdeleri
Mermi tuzağının atış poligonuna bakan yüzeyinin 10cm önüne, tüm mermi tuzağını tamamen örtecek ve perde kenarları 5’er cm üst üste gelecek şekilde pvc perdeler asılmalıdır. Mermi çekirdeklerinin mermi tuzağına çarpması sonucu oluşan şarapnel parçalarının mermi tuzağı dışına çıkmasını önlemek için, 5mm kalınlığında pvc perdeler tercih edilmelidir. Pvc perdeler; mermi çekirdekleri pvc perdeleri delip geçtikten sonra oluşan delik 1mm çapına küçülecek özellikte seçilmelidir. Böylece metrekareye yapılacak atış sayısı 50.000 – 60.000 atım olabilecek, pvc perdeler uzun süre özelliğini kaybetmeden kullanılabilecektir.

Pvc perdenin atış poligonuna bakan yüzeyinin 10 cm önüne, tüm pvc perdenin yüzeyini tamamen örtecek ve perde kenarları 5’er cm üst üste gelecek şekilde mipoplast perdeler asılmalıdır. Bu perde sayesinde hedefler arkasında hedeflerin arkasında, net olarak görülmelerini sağlayacak fon oluşturulmuş olacaktır. Mipoplast perdeler; mermi çekirdekleri mipoplast perdeleri delip geçtikten sonra oluşan delik 1mm çapına küçülecek özellikte seçilmelidir. Böylece metre kareye yapılacak atış sayısı 50.000 – 60.000 atım olabilecek, mipoplast perdeler uzun süre özelliğini kaybetmeden kullanılabilecektir.

3. Atıcı Ara Bölme Duvarları
Atış poligonlarında atışlar sırasında oluşabilecek kazaları önlemek ve atıcıların uygun şartlarda atış yapabilmelerini sağlamak amacıyla atıcı hattında atıcı ara bölme duvarları yapılmalıdır.

4. Silah Koyma Sehpası
Atış poligonların da kullanılmak üzere tasarlanmış, atışlar sırasında atıcının silahını, mermilerini koyması ve atış hattı çizgisinin oluşturulması amacıyla yapılmaktadır.

5. Kurşungeçirmez Cam
Genellikle kontrol odasının atış poligonu içine bakan cephelerindeki pencerelerde kullanılmaktadır. Kontrol odası olmayan atış poligonlarında atış kontrol masasının önünde kullanılmaktadır.

İstenilen mukavemet seviyesinde multi lamine polivin takviyeli olarak üretilmektedir. Camın ince ve hafif olmasının tercih edildiği yerlerde, polikarbonat takviyeli kurşun geçirmez camlar kullanılmaktadır.

Tabanca atış poligonlarında BR2, BR3 ve BR4 seviyesinde kurşun geçirmez camlar,

Tüfek atış poligonlarında Br4+ ve BR6 seviyesinde kurşun geçirmez camlar,

Özel amaçlı atış poligonlarında BR7 seviyesinde kurşun geçirmez camlar tercih edilmelidir.

6. Kurşun geçirmez Akustik Kapı
Atış poligonunda bir adet giriş-çıkış kapısı ve atış poligonunun özelliklerine göre, uygun sayıda tahliye kapıları olmalıdır. Atış poligonu kapıları, mermi çekirdeğini geçirmeyen ve akustik özelliği olan kapılardan seçilmelidir. Atış poligonu kapıları dışarı doğru ve kaçma yönüne doğru açılmalıdır.

Atış poligonu giriş-çıkış kapıları içeriden bir kol ile kolayca açılmalı, dışarıdan sadece anahtar ile açılabilmelidir. Atış poligonu tahliye kapıları sadece içeriden panik-bar sistemi ile açılabilmelidir.

7. Duvar Akustik Kaplaması
Atış poligonu yapılacak hacmin duvarlarında balistik anlamda her türlü tedbir alınmalı; sekmelere sebep olabilecek her türlü çıkıntı ve çukurlardan kaçınılmalıdır.

Bu duvarların atış poligonuna bakan cephelerine; atış poligonlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş, atışlar sırasında oluşan gürültünün emilmesi ve atış poligonundaki gürültü seviyesinin azaltılmasını sağlayacak akustik kaplama sistemi uygulanmalıdır.

8. Tavan Akustik Kaplaması
Atış poligonu yapılacak alanın tavanında balistik anlamda her türlü tedbir alınmalı; sekmelere sebep olabilecek her türlü çıkıntı ve çukurlardan kaçınılmalıdır.

Tavanın atış poligonuna bakan cephelerine; atış poligonlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş, atışlar sırasında oluşan gürültünün emilmesi ve atış poligonun da ki gürültü seviyesinin azaltılmasını sağlayacak akustik kaplama  sistemi uygulanmalıdır.

9. Zemin Kaplaması
Atış poligonunun zeminine granül kauçuğun preslenmesi ile imal edilmiş, 43mm kalınlığında 50x50cm ölçülerinde kauçuk malzemeler solvent bazlı yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılmalıdır. Kauçuk malzeme mermi çekirdeklerini sektirmeyecek ve yutacak özellikte olmalıdır. Plakaların birleşim yerlerindeki derzler epoksi dolgu macunu ile doldurularak düz bir zemin oluşturulmalıdır. Oluşturulan zemin üzerine 7mm kalınlıkta poliüretan akışkan malzeme kaplanmalıdır. Bitmiş zemin yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalıdır.

Bu zemin izolasyonu sayesinde zemine yapışan barut tozları kolaylıkla temizlenebilecektir. Yapılan zemin kaplaması RAL 6002 renkte poliüretan boya ile boyanmalıdır.

10. Aydınlatma ve Elektrik Tesisatları
Atış poligonlarında, hedef hattında 1.000-1.500 lüx, atış poligonun genelinde ise 300-400 lüx aydınlanma sağlanacak şekilde aydınlatma sistemi planlanmalıdır. Aydınlatma armatürü olarak; atış poligonu genelinde buharlı tip floresanlar, hedef hattında projektörler tercih edilmelidir. Aydınlatma armatürlerine ait besleme linyeleri ayrı ayrı planlanmalı, gerektiğinde atış poligonu aydınlatma sistemi lokal olarak kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Aydınlatma sistemi mermi çekirdeklerini sektirmeyecek ve geçirmeyecek şekilde, açılı imal edilmiş koruma çelikleri ile korunmalıdır.

11. Yangın İhbar Sistemi
Atış poligonlarında analog adresli yangın ihbar sistemi paneli, duman dedektörü, buton ve sirenlerden oluşan yangın ihbar sistemi kurulmalıdır.

12. Atış Poligonu Atış Emniyeti ve Kilit Uyarı Sistemi
Atış poligonu giriş kapısının üst kısmına, “DİKKAT ATIŞ VAR“ uyarısı bulunan kayar yazı paneli monte edilmelidir. Atış poligonu giriş kapısına denetimi, kontrol odasından sağlanan kilit sistemi kurulmalıdır.

13. Havalandırma Sistemi
Atış poligonunda %100 taze hava ile çalışan havalandırma sistemi yapılmalıdır. Atış poligonu havalandırma sistemi; sistemin kapasitesi 28 dev/saat olacak şekilde dizayn edilmelidir.

Atış poligonu içerisine %100 taze hava, atıcıların arkasında bulunan havalandırma kafesinden verilmelidir. Atış poligonu içerisinde bulunan kirli hava, tavanda ve hedef hattı zemininde bulunan menfezlerden emilmelidir.

Havalandırma kafesinin yapısı sayesinde atış poligonu içine üflenen hava atıcıları rahatsız etmemelidir.

Havalandırma kafesinin yapımının mümkün olmadığı yerlerde havalandırma üfleme menfezleri atıcı hattı gerisinde ve tavanda planlanmalıdır.

Atış poligonu emiş sisteminin ilk emiş menfezi, atıcıların 4-5 metre önünde ve atış poligonu tavanında olmalıdır. Bu şekilde namludan çıkan barut gazı poligonun içerisinde dağılmadan atış poligonu dışına atılmaktadır. Diğer emiş menfezleri, ilk menfez ile mermi tuzağı arasında planlanmalıdır.

Hedef hattında bulunan emiş menfezleri zeminde ve tavanda planlanmalıdır.

Havalandırma kanal ve menfezleri izolasyonlu ve vibrasyon yapmayacak özellikte seçilmelidir. Havalandırma motorları ve menfezler atış yoğunluğuna göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

14. Hedef Sistemleri
Müşteri istekleri ve atış görevlerini kapsayacak şekilde hedef sistemleri tercih edilmelidir.

Bu kapsamda;

• Elektronik Hedef Sistemleri (Müsabaka Hedef Sistemleri)
• Elektromekanik Hedef Sistemleri (Dost / Düşman Konumlu, Sabit ve Hareketli Hedef Sistemleri)
• Tavandan Çağırmalı Hedef Sistemleri
• İnteraktif Hedef Sistemleri
• Havalı Silahlar Hedef Sistemleri
Atış poligonu sistemlerine dahil edilerek kullanıma sunulabilecektir.

Müsabaka atış poligonlarında; Elektronik Hedef Sistemleri,
Ticari amaçla kurulmuş atış poligonlarında; İnteraktif Hedef Sistemleri ve Tavandan Çağırmalı Hedef Sistemleri,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait atış poligonlarında; atış görevleri doğrultusunda bütün hedef sistemleri tavsiye edilmektedir.

Comments are closed.

Translate »