Tag: anti riot suits

12
Kas

Toplumsal Olaylara Müdahale Kıyafeti – Robocop Kıyafeti (Anti Riot Suit)

Yaygın kullanımıyla Robocop Kıyafeti veya Çevik Kuvvet Kıyafeti olarak adlandırılan Toplumsal Olaylara Müdahale Kıyafetlerimizin kullanımı; Kolluk kuvvetlerimize,   * 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, * Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, * Çevik Kuvvet ve Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği, Tarafından kendilerine tanınan bir hak olup ayrıca barışçıl olmayan ve şiddet içeren toplantı ve gösterilerle diğer toplumsal olaylara

Read more

Translate »